Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatu

Data:
Tagi: kultura

Do Rzecznika zwracają się obywatele, którym odmówiono wejścia na mecz wyłącznie z powodu ich miejsca zamieszkania. Kibice nie mają skutecznego sposobu na sprzeciwienie się takiej odmowie, co może być niezgodne z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że jednym z aspektów realizacji konstytucyjnego prawa dostępu obywateli do dóbr kultury jest dostęp do kultury fizycznej, która stanowi część szeroko pojętej kultury narodowej, chronionej przez prawo.

Dlatego pozbawienie kibiców drużyny przyjezdnej możliwości udziału w imprezie sportowej należy uznać za naruszenie ich konstytucyjnych praw. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich problemem tym powinien zająć się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas wyjaśniania przez Rzecznika indywidualnych spraw obywateli okazało się, że ograniczenie wstępu na mecze jest efektem decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dotyczącej wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Można więc stwierdzić, że podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego jest na przykład organizator imprezy masowej.

Jak wynika jednak z otrzymanych wyjaśnień, decyzje o wydaniu zezwolenia, przy jednoczesnym ograniczeniu wstępu na mecze dla osób spoza danego powiatu, nie podlegały kontroli samorządowych kolegiów odwoławczych. Do Rzecznika nie wpływały w tego rodzaju sprawach skargi klubów sportowych czy organizatorów imprez masowych, a wyłącznie skargi obywateli.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk