Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MSiT ws. sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie

Data:

Rzecznik ponownie porusza problem, z jakim zwrócili się do niego przedstawiciele polskich związków sportowych w sportach nieolimpijskich. Na poprzednie wystąpienie, skierowane w dniu 22 września 2015 r., Rzecznik niestety nie otrzymał odpowiedzi ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki. Prośba sportowców dotyczyła interwencji Rzecznika w związku z nowymi przepisami ustawy o sporcie, które pozbawiają te związki statusu polskiego związku sportowego.

Skarżący uznają obowiązujące rozwiązanie za niekonstytucyjne i dyskryminujące około 250 tysięcy osób uprawiających sporty nieolimpijskie, przede wszystkim dzieci i młodzież. Kwestionowany zapis ustawy o sporcie stanowi, że do wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oznacza to, że o statusie związku decyduje w istocie międzynarodowa organizacja pozarządowa, niepodlegająca polskiemu prawu. Skarżący wskazali na negatywne konsekwencje dla polskich sportowców wynikające z przyjętego rozwiązania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP