Zawartość

Do MSiT ws. sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie

Data: 
2015-12-04
słowa kluczowe: 

Rzecznik ponownie porusza problem, z jakim zwrócili się do niego przedstawiciele polskich związków sportowych w sportach nieolimpijskich. Na poprzednie wystąpienie, skierowane w dniu 22 września 2015 r., Rzecznik niestety nie otrzymał odpowiedzi ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki. Prośba sportowców dotyczyła interwencji Rzecznika w związku z nowymi przepisami ustawy o sporcie, które pozbawiają te związki statusu polskiego związku sportowego.

Skarżący uznają obowiązujące rozwiązanie za niekonstytucyjne i dyskryminujące około 250 tysięcy osób uprawiających sporty nieolimpijskie, przede wszystkim dzieci i młodzież. Kwestionowany zapis ustawy o sporcie stanowi, że do wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oznacza to, że o statusie związku decyduje w istocie międzynarodowa organizacja pozarządowa, niepodlegająca polskiemu prawu. Skarżący wskazali na negatywne konsekwencje dla polskich sportowców wynikające z przyjętego rozwiązania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 

Galeria

  • Bieżnia na boisku

    Sprawy sportu i kibiców
Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-12-10 10:22:19
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-27 13:42:07 Do MSiT ws. sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie M@riuszM@slowiecki