Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian warunków przyznawania płatności ekologicznej

Data:
Tagi: prawo rolne ue

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wskazanie możliwości ubiegania się przez rolników o płatności ekologiczne za 2016 rok w sytuacji, gdy zostali oni poszkodowani zmianami przepisów w 2014 roku. W wielu przypadkach płatności ekologiczne stanowią podstawową gwarancję rentowności gospodarstw rolnych. Brak pomocy finansowej może powodować dla rolników daleko idące skutki ekonomiczne.

Niektórzy rolnicy nie składali wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w 2014 roku, ponieważ byli przekonani, że nie spełniają wprowadzonego wówczas wymogu wytworzenia określonej ilości produktu ekologicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało jednak, że wymóg ten nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania małych gospodarstw i przez to jest w praktyce niemożliwy do zrealizowania. W tym samym roku kalendarzowym przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zmienione. Pomimo zniesienia dodatkowego wymogu, rolnicy nie mogli już uzyskać płatności ekologicznej. Sytuacja ta budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-04-11 13:28:42
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk