Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Rolnictwa zgadza się z RPO, że warto zmienić w Polsce zasady redukowania dopłat rolnych dla dużych gospodarstw

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował kilka wystąpień generalnych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mechanizmu sposobu dzielenia dopłat rolnych – chodzi o zasadę wprowadzoną ustawą z dnia 5 lutego 2015 roku (o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego), że gospodarstwa duże, które otrzymały już z Unii 150 tys. euro dopłat, więcej ich nie dostaną.

Ustawa decyduje o szczegółach wypłacania w Polsce subwencji, która jest udzielana rolnikom w całej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Przy wprowadzeniu tak znacznej redukcji dopłat polskiemu ustawodawcy chodziło o wspieranie średnich gospodarstw, bo to one zwłaszcza wymagają wsparcia przy modernizacji. Do Rzecznika wpłynęło jednak wiele skarg spółdzielni rolniczych, które na tak ukształtowanym mechanizmie tracą – mają one co prawda dużą powierzchnię, ale jednocześnie zrzeszają wielu rolników.

Rzecznik podzielił wątpliwości skarżących i wystąpieniach do Ministra zwrócił uwagę na problem nierównego traktowania podmiotów objętych redukcją.

Minister poinformował Rzecznika, że dotychczasowe doświadczenie związane ze stosowaniem mechanizmu redukcji a także działania Rzecznika w sprawie wskazują, że rozwiązaniem lepiej odpowiadającym polskim uwarunkowaniom byłoby inny mechanizm: odliczanie od podstawy redukcji kosztów zatrudnienia. To co złagodziłoby efekty redukcji w stosunku do podmiotów działających w sposób kolektywny, a więc przede wszystkim spółdzielni rolniczych.

Minister poinformował unijnego Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich o zamiarze wprowadzenia zasady odliczania kosztów zatrudnienia od podstawy redukcji do krajowego porządku prawnego.

W opinii Rzecznika wprowadzenie takich zmian stanu prawnego czyniłoby zadość oczekiwaniom skarżących i przyniosłoby zagwarantowanie zasady równouprawnienia podmiotów wnioskujących o jednolitą płatność obszarową.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-05-23 16:19:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk