Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 03.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z 02.11.2012 r.)

Data:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 03.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z 02.11.2012 r.)

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2013-06-13 14:21:42
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP