Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby właściwego uregulowania zasad i warunków umieszczania nieletnich w izbie przejściowej.

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2012-12-10 17:54:19
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP