Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok Trybunału ws. reformy OFE

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta RP ws. zgodności z konstytucją reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zdaniem Rzecznika, wprowadzone zmiany godzą w zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa oraz stanowią nieproporcjonalne ograniczenie zasady wolności wyboru. Trybunał nie przychylił się do wniosku RPO i orzekł, że reforma systemu emerytalnego jest zgodna z konstytucją. Rozwiązaniem niezgodnym z konstytucją było wyłącznie wprowadzenie zakazu reklamy OFE.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, że środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są – w sensie konstytucyjnym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Pochodzą one bowiem z przymusowej i powszechnej składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu emerytalnego i wypłatę świadczeń.

Zdanie odrębne zgłosiło trzech sędziów TK.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP