Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. OFE

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa, podczas której prof. Irena Lipowicz poinformowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych. Rzecznik podkreśliła, że wraz ze zmianą systemu emerytalnego przeprowadzoną w 1999 roku Otwarte Fundusze Emerytalne stały się jego stabilnym elementem. Wówczas obywatele mieli możliwość zdecydowania o tym, czy chcą przekazywać swoje składki do OFE. Tymczasem ostatnie zmiany odwróciły istniejący porządek rzeczy – uznano, że przynależność do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanie się automatyczna, a dopiero w wyniku złożenia oświadczenia woli może nastąpić przeniesienie części składki do OFE. Takie rozwiązanie, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, godzi w zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa oraz stanowi nieproporcjonalne ograniczenie zasady wolności wyboru. Regułę tę narusza także brak przyznania członkom OFE prawa do wypowiedzenia się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach OFE na subkonta ZUS.


Odpowiadając na pytania dziennikarzy, prof. Lipowicz odniosła się do skarg, jakie wpływały do Biura RPO w związku z działaniem systemu emerytalnego, zwłaszcza do wątpliwości dotyczących publicznoprawnego charakteru środków zgromadzonych w OFE.  Rzecznik wyraziła nadzieję, że ze względu na wagę problemu Trybunał rozpatrzy jej wniosek w możliwie najkrótszym czasie.

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP

Zobacz także