Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wycofanie wniosku RPO z Trybunału Konstytucyjnego: pracownicy IPN mogą już należeć do związków zawodowych

Data:

Pracownicy i prokuratorzy IPN otrzymali prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, tak jak postulował RPO. Dlatego Rzecznik wycofał z Trybunału Konstytucyjnego swój wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją poprzednich przepisów.

Pismem z 22 czerwca Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał z Trybunału wniosek z dnia 18 kwietnia 2016 r. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152 ze zm.) w zakresie, w jakim zakazuje prokuratorom i pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej zrzeszania się w związkach zawodowych

Obowiązującym w tym zakresie stan prawny uległ zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o IPN z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Do pracowników i prokuratorów IPN nie ma już zastosowania warunek wynikający z art. 11 ust. 3 ustawy o IPN w postaci zakazu zrzeszania się w związku zawodowym.

Nowe przepisy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw 1 czerwca (Dz. U. poz. 749) i weszły w życie po 14 dniach.

Zatem cel wystąpienia RPO został osiągnięty.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk