Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Współpraca RPO z Policją i Fundacją ITAKA w sprawie osób zaginionych

Data:
Tagi: wydarzenie

O zasadach etyki poszukiwań osób zaginionych rozmawiano podczas spotkania rzecznika praw obywatelskich z pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka z komend wojewódzkich Policji, CBŚP, szkół Policji i Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Fundacji ITAKA.

- Musimy ujednolicić zasady rejestracji grup poszukiwawczo-ratowniczych, sprawy ich finansowania i współpracy. Dotyczy to również zasad certyfikacji i szkolenia psów ratowniczych, zapewnienia im właściwych warunków również po zakończeniu służby - powiedział w wystąpieniu otwierającym spotkanie płk Krzysztof Olkowicz zastępca rzecznika praw obywatelskich. Wskazywał również na działania podejmowane przez RPO m.in. w sprawie tzw. porwań rodzicielskich czy kwestii przeprowadzania badań genetycznych.

Jak wynika z informacji  Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych w 2015 roku zgłoszono 29 tysięcy zaginięć.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, jak zapobiegać zaginięciom. Zwracali uwagę, że należałoby  informować opinię publiczną zarówno o ich przyczynach, jak i o sposobach i taktyce poszukiwawczej. W trakcie dyskusji zaproponowano m.in. podjęcie wspólnych działań przez RPO, ITAKĘ i Komendę Główną Policji na rzecz promowania opasek, chipów, czy lokalizatorów GPS dla dzieci, osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami. To ułatwiłoby poszukiwanie osób mniej samodzielnych, które najbardziej potrzebują pomocy.

Rozmawiano także o kodeksie etyczno-zawodowym pracowników i wolontariuszy Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Uczestnicy spotkania zaznaczyli, że wiedza o kodeksie powinna być dostępna dla członków grup poszukiwawczo-ratowniczych. To mogłoby być jednym z zadań pełnomocników komend wojewódzkich policji ds. ochrony praw człowieka.

Druga część spotkania była poświęcona roli pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka w podnoszeniu standardów ochrony praw i wolności w pracy Policji. Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar mówił o wyzwaniach, które stoją przed tą formacją. Wskazywał m.in. na uprawnienia Policji dotyczące inwigilacji obywateli.  Zwrócił także uwagę na konieczność skutecznego zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią.

- Liczę, że niezależnie od okoliczności, ta dobra nić współpracy pomiędzy pełnomocnikami Policji ds. ochrony praw człowieka a tymi organizacjami, które są narażone na różnego rodzaju szykany będzie kontynuowana – w ten sposób rzecznik odniósł się do ostatniego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii.

Na zakończenie dr Bodnar podziękował funkcjonariuszom Policji za ich zaangażowanie na rzecz podnoszenia standardów ochrony praw człowieka. - Chciałbym podkreślić, że doceniam ogromną pracę, jaką wykonali państwo w ciągu ostatnich lat – dodał rzecznik.

Spotkanie zostało zorganizowane przez sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk