Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dr Bodnar w Lublinie

Data:
Tagi: wydarzenie

"Rola RPO w demokratycznym państwie prawa" to tytuł wykładu, który dr Adam Bodnar wygłosił na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie ze studentami zostało zorganizowane w ramach cyklu "Idee i działania na rzecz dobrego rządzenia w demokratycznym państwie prawnym".

Podczas wizyty w Lublinie rzecznik praw obywatelskich spotkał się również z funkcjonariuszami Policji. Z komendantami jednostek z województwa lubelskiego rozmawiał o konieczności zapobiegania przypadkom stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania osób pozbawionych wolności. Dr Bodnar mówił m.in. o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez Biuro RPO.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data:
Operator: Justyna Z@recka