Wizytacja Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Data:

28 maja 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie (dalej PdOZ, Izba). Izba dysponuje 6 miejscami dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w pomieszczeniu przebywały dwie osoby, z czego jedna była właśnie zwalniana.

Warunki bytowe w pomieszczeniach należy określić jako dobre. Zastrzeżenia osób wizytujących wzbudziły kraty przykręcone do ściany, które uniemożliwiały otwarcie okna i przewietrzenia pokoju. Dodatkowo w pomieszczeniu nie działała żadna wentylacja powietrza, w pokoju unosił się nieprzyjemny zapach, panował zaduch. Policjanci potwierdzili, iż aby otworzyć okno, każdorazowo trzeba odkręcać śruby i ściągać kraty, co w praktyce prowadzi do tego, iż pokoje nie są wietrzone.

W rozmowach z policjantami przedstawiciele KMPT usłyszeli, iż osoby, które trafiają do PdOZ, nie mają możliwości zobaczyć się ze swoim adwokatem, gdyż żadne osoby postronne nie są wpuszczane na teren placówki. Taka praktyka osłabia prewencyjny charakter dostępu do prawnika, stanowiący podstawowe zabezpieczenie przed torturami. Doświadczenie KMPT pokazuje bowiem, że do przemocy wobec osób zatrzymanych dochodzi najczęściej w pierwszych chwilach po zatrzymaniu. Natomiast w kwestii badań lekarskich osób po przyjęciu do PdOZ - obligatoryjnie badane są tylko osoby nietrzeźwe (zarówno te zatrzymane do wytrzeźwienia jak i te zatrzymane w związku z popełnieniem czynu), ponadto badanie lekarskie osób zatrzymanych przeprowadza się co do zasady w obecności funkcjonariusza. Praktyka taka sprawia, iż w obecności policjanta zatrzymany prawdopodobnie nie opowie lekarzowi, że był ofiarą przemocy.

Wizytujący zwrócili uwagę, iż regulaminy pobytu w pomieszczeniach wraz z wykazami instytucji stojących na straży ochrony praw człowieka były wywieszone w pokojach dla zatrzymanych na oknach, za kratą, która utrudnia osobom zatrzymanym zapoznanie się z ich treścią, a dodatkowo wykazy te posiadały niejednolitą treść informacji w nich zawartych. Ponadto w łazience, gdzie osoby zatrzymane biorą prysznic – nie było mydła, sam prysznic nie był osłonięty żadną zasłonką, a drzwi do sanitariatu miały okno, przez które każdy mógł zajrzeć, co w ocenie KMPT stanowi nadmierną ingerencję w intymność osób zatrzymanych.

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-06-04 14:45:05
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk