Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie postępowań dysplinarnych wobec biegłych rewidentów

Data:

 

Sąd Najwyższy na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich podjął uchwałę o treści: Do postępowania sądowego wszczynanego przez wniesienie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego.

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP