Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK: ustawa medialna, na mocy której skrócono kadencje władz mediów publicznych, częściowo niezgodna z Konstytucją

Data:
Tagi: kalendarium

Przepisy tzw. małej ustawy medialnej są częściowo niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.  Chodzi o przepisy wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia. Zgodnie z Konstytucją w przepisach zachowana musi być rola KRRiT.  Ustawodawca ma bowiem swobodę w zakresie organizacji mediów publicznych, ale granicę tej swobody wyznacza Konstytucja, w tym fakt istnienia organu konstytucyjnego jakim jest KRRiT. A Rada, jako organ stojący na straży wolności słowa, musi mieć instrumentarium, by efektywnie swoje działania wykonywać. Zdaniem Trybunału, niektóre przepisy zawarte w ustawy "wydrążyły" KRRiT z przypisanych jej kompetencji.

- Jest to sprawa i problem niezwykle ważny z punktu widzenia demokracji, wolności słowa, w ty wolności pozyskiwania i pozyskiwania informacji – powiedział jeszcze w trakcie rozprawy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w Trybunale Konstytucyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę 24 marca.  Zdaniem RPO ustawa medialna z 30 grudnia 2015 r narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i wolności mediów podporządkowując publiczne radio i telewizję bezpośrednio rządowi i ignorując konstytucyjną rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Rzecznik skierował swój wniosek po analizach przeprowadzonych w Biurze RPO, a także w związku z pismem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  (która nie może sama składać wniosków do Trybunału Konstytucyjnego), w duchu współdziałania władz wskazanym w Preambule do Konstytucji.

- Wolność słowa i powiązana z nią wolność mediów mają charakter zasady ustrojowej – argumentował Rzecznik Praw Obywatelskich. Media publiczne stanowić powinny instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu społecznego. Aby tę funkcję spełniać, muszą jednak cechować się niezależnością zarówno od interesów politycznych, jak i gospodarczych.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w składzie:

  • Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  • Marek Zubik - sprawozdawca
  • Leon Kieres
  • Stanisław Rymar
  • Piotr Tuleja

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski