Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pyta o udział KRRiT w powoływaniu władz mediów publicznych – zgodnie z wyrokiem TK

Data:
  • O obsadzie kierowniczych stanowisk w TVP wciąż decyduje Rada Mediów Narodowych z pominięciem konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  • Dzieje się tak mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2016 r. uznał za niekonstytucyjne pozbawienie KRRiT udziału w powoływaniu i odwoływaniu władz TVP i Polskiego Radia - na rzecz nowej instytucji, RMN
  • Rzecznik kolejny raz pyta wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o nowelizację przepisów w związku z tym wyrokiem 
  • Wcześniej minister zapowiadał, że odpowiednie rozwiązania powinny być gotowe do końca 2018 r. 

W piśmie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że w „Wiadomościach” TVP  14 stycznia 2019 r. – w dzień śmierci prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza -  w materiale dotyczącym  „mowy nienawiści” ze strony polityków przytoczono jedynie wypowiedzi polityków opozycji. Pominięto zaś przypadki, gdy to przedstawiciele obecnie rządzących partii politycznych przekraczali granice swobody wypowiedzi.

Rzecznik przypomniał, jak ważnym elementem poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze. Zasada ta nie odnosi się wyłącznie do pluralizmu własności mediów (tzw. pluralizm zewnętrzny), ale również do różnorodności przekazywanych informacji, a więc do sfery opiniotwórczej (pluralizm wewnętrzny).

W związku z tym Adam Bodnar ponownie zwrócił się do wicepremiera-ministra Piotra Glińskiego o informację, czy w resorcie podjęto działania zmierzające do nowelizacji przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych w związku z wyrokiem TK z 13 grudnia 2016 r., wydanym z wniosku RPO (sygn. K 13/16).

13 lipca 2018 r. minister Glińskiego zapowiedział, że jego resort  we współpracy z KRRiT rozważa możliwe rozwiązania dotyczące powoływania i odwoływania organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji, które zapewnią zgodność ustaw o rtv i o RMN z Konstytucją. Według ministra rozwiązania miały być przygotowane do końca 2018 r.

Adam Bodnar zaskarżył do TK tzw. małą ustawę medialną z 30 grudnia 2015 r., która wyłączyła KRRiT z procesu powoływania władz TVP i Polskiego Radia. Wskazał, że naruszyła ona konstytucyjne gwarancje wolności słowa i wolności mediów, podporządkowując publiczne radio i telewizję bezpośrednio rządowi oraz ignorując konstytucyjną rolę KRRiT. W wyroku Trybunał uznał m.in., że niekonstytucyjne jest całkowite wyłączenie udziału KRRiT z procedury obsadzania organów spółek publicznej radiofonii i telewizji.

W związku z wyrokiem konieczna jest zmiana przepisów i włączenie KRRiT w procedury powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Na taką koniecznośc Rzecznik wskazywał w kilku pismach kierowanych do ministra Piotra Glińskiego od poczatków 2017 r. Podkreślał, że wyrok TK powinien być przedmiotem starannej analizy organów odpowiedzialnych za podejmowanie inicjatywy legislacyjnej. Wykonywanie wyroków Trybunału jest bowiem obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym. 

VII.603.1.2016

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski