Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tour de Konstytucja - Siemiatycze

Data:
Tagi: kalendarium
  • Tour de Konstytucja – sieciowe apolityczne wydarzenie promujące Konstytucję – dociera do Polski Wschodniej. Od 4 czerwca, kiedy inicjatywa ta, objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, wystartowała w Radomiu, odbyło się 75 spotkań w całej Polsce.
  • Do Siemiatycz Tour de Konstytucja dotarł 27 lipca 2021 r. To 76. Przystanek na trasie kapsuły ze specjalnym egzemplarzem Konstytucji, który każdy może podpisać. Wiezie ją oznakowany „Tour – BUS”, prowadzony przez inicjatora całego przedsięwzięcia – Roberta Hojdę
  • W 2021 r. minęła setna rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej, pierwszej konstytucji Rzeczypospolitej po odzyskaniu przez nią niepodległości po zaborach.

Dla instytucji RPO Siemiatycze to ważne miejsce – odbyły się tu aż dwa spotkania regionalne z mieszkańcami i aktywistami (w 2016 i 2018 r.).

76. spotkanie na trasie, którą zwój z Konstytucją z 1997 r. przemierza od 4 czerwca, zostało poprowadzone w dawnej synagodze, obecnie Domu Kultury w Siemiatyczach. Wzięło w nim udział liczne grono słuchaczy oraz goście, wśród których znaleźli się: prof. Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku i były przewodniczący PKW, Adam Bodnar, RPO VII kadencji, sędzia SN Włodzimierz Wróbel, prokurator Krzysztof Szpiczko z Lex Super Omnia, obrońca prokuratora Krzysztofa Parchimowicza delegowanego do, sędzia Dominik Czeszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego z Suwałk, członek Themis, sędzia SO w Warszawie Piotr Gąciarek, członek władz Iustitii sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda z Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli,  mec. Anna Gieniusz-Kłubowicz z Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku.

- Kiedy przyjdzie praworządność? Czego oczekujecie od siebie i od obywateli - pyta Hojda

- Praworządność przyjdzie prędzej czy później. A ja będę pełnił moją funkcję, dopóki nie stanę się zieloną paprotką. A to nie jest jeszcze ten czas - zaczyna sędzia Wróbel.

- A czy jest sens myśleć o tym, jak przygotować zmianę?

Sędzia Hermeliński: - Myśleć musimy zawsze. Choćby po to, by nie zdarzyło się to, co rok temu, z wyborami kopertowym, kiedy przyjęto rozwiązanie polityczne ze złamaniem wszystkich procedur i zasad - mówi. I tłumaczy, że nic nie usprawiedliwia takiego sposobu przyjmowania prawa. Potem szczegółowo, ale w jasny sposób opowiada o wszystkich ostatnich problemach z prawem wyborczym. Aż Hojda mu przerywa - bo widać, że gość mówi o tym, co jest jego pasją i szybko nie skończy.

Adam Bodnar przypomina z kolei, że w Siemiatyczach jest już trzeci raz, bo był tu na dwóch spotkaniach regionalnych (2016 i 2018 - i trzeba powiedzieć jasno, że na tamtych spotkaniach ludzi było 5-10 razy mniej niż teraz). Podkreśla też, że jego misja jako RPO VII kadencji zakończyła się w miarę normalnie, mimo wyroku TK z 15 kwietnia uniemożliwiającego ustępującemu RPO sprawowanie funkcji do czasu wyboru kadencji.

- Mamy Rzecznika z pełnym konstytucyjnym mandatem. Prof. Marcin Wiącek został wybrany przez Sejm za zgodą Senatu. A nie musiało tak być. Udało się to także dzięki determinacji społeczeństwa obywatelskiego. Ocalenie instytucji państwa jest niezwykle ważne – powiedział Adam Bodnar

Ulotki z Konstytucja i Kartą Praw Podstawowych UE organizatorzy Tour de konstytucja, od początku swojej drogi zostawili w rękach 30 tysięcy osób. Jak podkreślają, Tour de Konstytucja PL to wydarzenie dla wszystkich demokratów z udziałem artystów, prawników, osób zaufania społecznego i wolontariuszy. Ten innowacyjny, obywatelski cykl wydarzeń z ideą demokracji i z edukacją obywatelską dociera przede wszystkim do mniejszych miejscowości w całej Polsce.

- Konstytucji powinniśmy uczyć się wszyscy. Prawa i wolności mogą być dla nas mieczem i tarczą za pomocą, której bronimy się przed zakusami władzy – powiedział na trasie Konstytucji RPO VII kadencji prof. Adam Bodnar

Formuła spotkania w Siemiatyczach była lekka i radosna, ale zapewniła także dużą dawkę wiedzy.

 

 

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Paulina Modrzecka
Data:
Operator: Paulina Modrzecka