Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Monitorowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć w miejscach pozbawienia wolności. Szkolenie OSCE-ODIHR

Data:
Tagi: KMPT

6-7 grudnia 2022 r. pracownicy Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz Zespołu Wykonywania Kar wzięli udział w międzynarodowym szkoleniu dotyczącym monitorowania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć w miejscach pozbawienia wolności. Szkolenie zorganizowane zostało w Warszawie przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Eksperci omówili z uczestnikami metodologię wizytacji uwzględniającą kwestię przemocy seksualnej i związanej z płcią, ocenę ryzyka zaistnienia tej przemocy oraz przedstawili przykłady z różnych krajów regionu OBWE.  

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z publikacjami OSCE/ODHIR: Integrating the Issue of  Sexual and Gender-Based Violence  in Detention Monitoring oraz Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski