Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Teraz lepiej rozumiemy, czym są prawa człowieka – mówią praktykanci kończący praktyki w Biurze RPO

Data:
Tagi: praktykanci

- Dopiero pracownicy Biura RPO uświadomili mi, że prawa człowieka to nie tylko wzniosłe idee, że to nie tylko spór o Trybunał Konstytucyjny, ale czasem tak przyziemne kwestie jak ta, czy więzień może dostać drugą rolkę papieru toaletowego w ciągu miesiąca – mówiła jedna ze studentek podczas spotkania z dr. Adamem Bodnarem, na którym młodzi ludzie z całej Polski podsumowali sierpniowe praktyki w Biurze RPO.

Uczestnicy praktyk podkreślali, że była to dla nich niezwykła przygoda, dzięki której stali się bardziej wrażliwi na problemy społeczne. Dziękowali rzecznikowi, że mieli możliwość współpracy nie tylko z prawnikami z Biura RPO, ale także z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. z WatchDog Polska.

Podczas praktyk studenci brali udział w przygotowywaniu wystąpień generalnych RPO, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy odpowiedzi na skargi obywateli. Oprócz codziennej pracy z dokumentami, praktykanci spotykali się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO.

- Byliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, mogliśmy się też spotkać z Anną Jakubowską ps. „Paulinka”, która była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Niewielu studentów może pochwalić się tak ciekawymi praktykami – zaznaczali młodzi ludzie.

Na zakończenie spotkania podsumowującego praktyki dr Bodnar podarował każdemu Konstytucję RP z osobistą dedykacją.

 

Aby dostać się na wakacyjne praktyki w Biurze RPO studenci musieli przejść trzyetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Spośród ponad 100 zgłoszeń wybraliśmy 31 osób. W sierpniu gościliśmy jedenaścioro z nich. 1 września kolejni praktykanci rozpoczną współpracę z Biurem RPO. Po zakończeniu praktyk najlepsi studenci mogą zostać Ambasadorami Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk