Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym niezgodne z ustawą zasadniczą – wyrok TK

Data:

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie z połączonych wniosków grup posłów i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. TK wskazał, że część z zaskarżonych przepisów jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Za niekonstytucyjne Trybunał uznał: możliwość blokowania wydania wyroku przez czterech sędziów, rozpatrywanie wniosków w kolejności wpływu, wyłączenie wyroku TK z 9 marca 2016 r. spod obowiązku urzędowej publikacji, zobowiązanie Prezesa TK, by dopuścił do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, obligatoryjne uczestnictwo Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w pełnym składzie, a także wprowadzenie formuły kierowania przez Prezesa Trybunału wniosku do Prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie wyroków i postanowień. Część sprawy TK umorzył.

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski.

W publicznym ogłoszeniu wyroku wzięli udział studenci prawa odbywający praktyki w Biurze RPO.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-08-11 15:31:09
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk