Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pierwsi studenci zakończyli wakacyjne praktyki w Biurze RPO

Data:

- Dziękuję za Waszą sumienną pracę i niezwykłe zaangażowanie w ochronę praw człowieka. Mam nadzieję, że zdobyte tu doświadczenia wykorzystacie w swojej dalszej karierze naukowej i zawodowej - mówił dr Adam Bodnar podsumowując pierwszy miesiąc wakacyjnych praktyk w Biurze RPO. W lipcu wzięło w nich udział dziewięcioro studentów prawa z całej Polski.

Przez pierwszy tydzień praktyk młodzi prawnicy towarzyszyli pracownikom Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków. Mogli zobaczyć z jakimi problemami obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Byli obecni m.in. podczas przyjmowania interesantów i obsługi infolinii obywatelskiej. Kolejne tygodnie każdy z praktykantów spędził w wybranym przez siebie zespole problemowym. Studenci brali udział m.in. w przygotowywaniu wystąpień generalnych RPO, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy odpowiedzi na skargi obywateli.

Oprócz codziennej pracy z dokumentami, praktykanci spotykali się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO. Dyskutowali np. o tym, jak skutecznie informować o prawach człowieka. Studenci wzięli też udział w warsztatach, podczas których próbowali przeredagować pouczenia stosowane w postępowaniu karnym, tak aby były one bardziej zrozumiałe np. dla ofiar przestępstw. W ramach praktyk odbyły się także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Studenci dowiedzieli się m.in. w jaki sposób można pomóc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, czy jak skutecznie korzystać z prawa do informacji publicznej. Aby lepiej zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami, praktykanci wybrali się na „Niewidzialną wystawę”, po której oprowadzały ich osoby niewidome i niedowidzące. Młodzi prawnicy mieli też możliwość porozmawiania z naukowcami z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego o tym, jak duży wpływ na prawa człowieka ma rozwój nauki. Natomiast podczas spotkań z dr. Adamem Bodnarem omawiali sprawy, które Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby podjąć z urzędu na podstawie doniesień medialnych.

Aby dostać się na wakacyjne praktyki w Biurze RPO studenci musieli przejść trzyetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Spośród ponad 100 zgłoszeń wybraliśmy 31 osób. Kolejne grupy praktykantów będziemy gościć w sierpniu i we wrześniu. Po zakończeniu praktyk najlepsi studenci mogą zostać Ambasadorami RPO.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk