Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak będą szczepieni pracownicy noclegowni i ogrzewalni? – RPO do Ministra Zdrowia. EDIT: rząd zareagował i wprowadził zmiany od 23 lutego 2021 r.

Data:
  • RPO wskazuje Ministrowi zdrowia problem dostępu do szczepień przeciw COVID-19. osób w kryzysie bezdomności oraz pracowników placówek świadczących pomoc tej grupie.
  • Na problem zwrócili uwagę eksperci, którzy spotkali się w RPO w piątek 12 lutego 2020 r.
  • EDIT: Od 23 lutego 2021 r. osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19 i mają być szczepione po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poszerzono także grupę uprawnionych do szczepionek w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych.

Już na etapie powstania Narodowego Programu Sczepień przeciw COVID-19 RPO zwracał uwagę, że nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy pracownicy i pensjonariusze noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych są uwzględnieni jako jeden z priorytetów.

Na wagę problemu zwracają uwagę przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób w kryzysie bezdomności, w tym również prowadzących placówki dedykowane tej grupie osób (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie i inne). Mówili o tym na spotkaniu z RPO w dniu 12 lutego 2021 r.  Wskazywali, że nie ma jednoznacznych wytycznych Ministerstwa Zdrowia,  czy i jakie preferencje w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 przysługują pracownikom organizacji świadczącym pomoc osobom w kryzysie bezdomności, jak i samym osobom doświadczającym bezdomności. Podczas spotkania ujawniony został ponadto niezwykle niepokojący problem braku komunikacji w omawianym zakresie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Może to pogłębiać stanu niepewności.

Wyjaśnienia wymaga, czy  w sformułowaniu Narodowego Programu: „pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu”, pojęcie „innych miejsc stacjonarnego pobytu” obejmuje też placówki dla osób bezdomnych

Drugim bardzo ważnym problemem, który pragnę podnieść jest kwestia objęcia wszystkich osób udzielających wsparcia osobom bezdomnym – tak w placówkach różnego typu, jak i w przestrzeni publicznej – szczepieniami w ramach grupy „0”.

V.7018.59.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk