Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stewardessy i stewardzi Ryanair mają przechodzić z etatów na samozatrudnienie. RPO chce by skontrolowała to Państwowa Inspekcja Pracy

Data:
  • 300 stewardess i stewardów zatrudnionych przez Ryanair w Polsce przechodzi z etatów na samozatrudnienie 
  • O zbadanie sprawy przez Państwową Inspekcję Pracy wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Kontrola taka została już zlecon

Rzecznik podjął z urzędu sprawę zmiany zasad zatrudniania stewardess i stewardów przez Ryanair. Dotychczas byli oni zatrudnieni w tej firmie na podstawie umów o pracę.

Z doniesień prasowych wynika, że od października br. nowe kontrakty mają być zawierane między Ryanair Sun (firma charterowa w portfelu Ryanair) a stewardesami i stewardami - po założeniu przez nich działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek.

W wyniku zmiany dotychczasowi pracownicy Ryanair uzyskają status jego kontrahentów. Zmiana ta (odwołująca się prawdopodobnie do doświadczeń PLL LOT), doprowadzi do znacznego pogorszenia dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Dlatego Adam Bodnar zwrócił się o zbadanie sprawy do Wiesława Łyszczyka, głównego inspektora pracy.

3 października Wiesław Łyszczek poinformował RPO, że polecił przeprowadzenie kontroli. O jej ustaleniach Rzecznik zostanie niezwłocznie powiadomiony.

III.7041.11.2018

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski