Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Naczelny Sąd Administracyjny - pilot rejsowy może zaskarżyć do sądu administracyjnego informację o istnieniu negatywnych przesłanek wstępu do strefy zastrzeżonej lotniska

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pilot rejsowy, u którego komendant oddziału straży granicznej stwierdził istnienie negatywnych przesłanek wstępu do strefy zastrzeżonej lotniska.

W praktyce oznacza to brak możliwości wykonywania zawodu pilota rejsowego.

Zainteresowany nie zgadzał się z takim stanowiskiem organu i zaskarżył informację o istnieniu negatywnych przesłanek do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd uznał jednak, że nie jest uprawniony do kontrolowania zgodności z prawem czynności komendanta w tym zakresie.

Wówczas interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaskarżył postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniami z 21 października 2016 r., sygn. akt II GSK 4126/16 i z 27 października 2016 r., sygn. akt II GSK 4799/16, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne Rzecznika. NSA uznał, że sąd pierwszej instancji dopuścił się istotnych uchybień i uchylił zaskarżone postanowienia. Stwierdził, że sąd pierwszej instancji w sposób nienależyty ocenił charakter prawny zaskarżonej czynności, która oddziałuje na możliwość wykonywania zawodu przez pilota rejsowego.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk