Zawartość

Stawki opłat za infolinie konsumenckie. RPO do UOKiK

Data: 
2020-08-17
  • Ludzie skarżą się na stawki opłat za połączenie z infoliniami konsumenckimi
  • Koszt infolinii zależy od decyzji firmy prowadzącej infolinię, taryfy z jakiej korzysta konsument, a do tego koszt tej opłaty jest naliczany poza abonamentem, co oznacza, że konsument ponosi dodatkową opłatę.
  • [Zanim zaczniesz czytać dalej – PAMIĘTAJ, że infolinia RPO 800 676 676 jest bezpłatna dla wszystkich połączeń na terenie Polski]

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę konsumenta w sprawie zasadności obciążania konsumenta opłatą za połączenie z infolinią konsumencką oraz wysokości tych opłat. Napisał w tej sprawie do UOKiK.

Stosownie do ustawy o prawach konsumenta (art. 11 Dz. U. z 2020 r. poz. 287), konsument nie może ponieść wyższej opłaty za połączenie z infolinią konsumencką, niż za zwykłe połączenie telefoniczne (przepisy te mamy dzięki włączeniu do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Dz.U.UE.L.2011.304.64, że „państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy przedsiębiorca posiada linię telefoniczną przeznaczoną do telefonicznego kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, konsument – kontaktując się z przedsiębiorcą – nie był zobowiązany do płacenia taryfy wyższej niż taryfa podstawowa”).

Przypominając te zasady RPO poprosił o zbadanie sprawy infolinii.

V.7224.140.2020

Galeria

  • Aparat telefoniczny

    Telefon
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-08-17 11:06:54
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-08-17 14:45:27 Stawki opłat za infolinie konsumenckie. RPO do UOKiK Agnieszka Jędrzejczyk