Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Status nasciturusa jako pacjenta

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Status nasciturusa jako pacjenta

Cel badawczy:

Celem badawczym byłoby określenie statusu prawnego nasciturusa, jego praw w zakresie opieki medycznej, obowiązków RPP w zakresie ochrony praw nasciturusa. Ponadto przeprowadzenie badań empirycznych w sektorze medycznym odnośnie sposobu traktowania dzieci, które przeżyły aborcję.
Status nasciturusa jako pacjenta jest dyskutowany obecnie w Radzie Europy. Zagadnienie to trafiło pod obrady Rady Europy w związku z odmową w niektórych krajach członkowskich opieki medycznej dzieciom, które przeżyły aborcję. Wydaje się, że zagadnienie to mieści się w ramach dyskryminacji ze względu na wiek.

Uzasadnienie:

Temat ten stosunkowo niedawno trafił pod obrady Rady Europy za sprawą raportu przygotowanego przez organizację ekspercką w zakresie praw człowieka European Center for Law and Justice. Wydaje się, że w Polsce nigdy nie przeprowadzono szeroko zakrojonych badań w tym zakresie.

Instytut Politologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Redakcja: BRPO
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk