Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawozdanie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego EKES - Sytuacja uchodźców z punktu widzenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Data:

- Coraz większy napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie wpłynął na sytuację w Polsce – tak rozpoczyna się „Sprawozdanie z misji do Polski” Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, stworzone w ramach programu „Misje informacyjne EKES-u – sytuacja uchodźców z punktu widzenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

W okresie między styczniem a październikiem 2015 r. do Polski przybyło 279 Syryjczyków. Sprawozdanie przedstawia jak wygląda polityka integracyjna Polski i jak luki w niej uzupełniają organizacje pozarządowe. EKES zwrócił uwagę na liczne problemy związane z pomocom cudzoziemcom w Polsce – niechęć społeczeństwa, mowa nienawiści, stereotypy powielane przez media, nastawienie polityków.

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. delegacje EKES-u odwiedziły 11 państw członkowskich UE, aby spotkać się z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego pracującymi z migrantami i ustalić, z jakimi borykają się one problemami, jakie mają potrzeby, co im się nie udaje i jakie odnoszą sukcesy, jak również aby określić najlepsze praktyki, które różne podmioty stosują w obliczu trwającego kryzysu uchodźczego, i w ostatecznym rozrachunku zapewnić wkład w proces kształtowania polityki UE.

W delegacji do Polski udział wzięli: Stéphane Buffetaut (Francja, Grupa Pracodawców), Adam Rogalewski (Polska, Grupa Pracowników) i Karolina Dreszer-Smalec (Polska, Grupa Innych Podmiotów), a także Barbara Walentynowicz z sekretariatu EKES-u.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk