Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Rzecznika z członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt. migrantów

Data:
Tagi: wydarzenie

19 stycznia 2016 roku w polskiej siedzibie Komisji Europejskiej w Warszawie Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar i pracownicy Biura RPO (Magdalena Wilczyńska i Marcin Sośniak) spotkali się z członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Karoliną Dreszer-Smalec i Adamem Rogalewskim.

Rozmawiali o sytuacji w Polsce w związku z kryzysem migracyjnym, nastrojach społecznych, podjętych i planowanych działaniach RPO (m.in. mapie drogowej dla rządu), dialogu z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, edukacji antydyskryminacyjnej, współpracy transgranicznej i wdrażaniu dyrektyw unijnych.

Przedstawiciele EKES przez krótki okres przebywali w Polsce w ramach misji orientacyjnych poświęconej problemom migracji. W trakcie wizyty spotkali się m. in. z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców, z którymi rozmawiali na temat integracji migrantów na rynku pracy, oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych w celu przedyskutowania sytuacji migrantów w Polsce.

 

  • EKES to organ konsultacyjny Unii Europejskiej. Komitet, utworzony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz głównych instytucji UE (Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego).  Jedną z jego głównych ról jest budowanie pomostu między instytucjami Unii  a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Promuje demokrację uczestniczącą w UE i pomaga wzmacniać rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podejmując dialog z tymi grupami w państwach członkowskich UE i w na całym świecie.

Członkowie EKES są podzieleni na trzy Grupy: Pracodawców, Pracowników i Inne Podmioty (np. rolnicy, konsumenci, ekolodzy, organizacje rodzinne, organizacje pozarządowe itp.). 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP