Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców

Data:

30 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. W spotkaniu uczestniczył prezes Polskiego Związku Działkowców, Eugeniusz Kondracki wraz ze współpracownikami – prawnikami PZD oraz przedstawicielami dwóch Zarządów Okręgowych PZD, a także pracownicy Zespołu Prawa Cywilnego w BRPO.

Celem spotkania było wyjaśnienie intencji, jakie przyświecały Rzecznikowi Praw Obywatelskich podejmującemu ostatnio działania z niepokojem przyjęte przez działkowców z PZD.

Chodziło o sprawę osób zamieszkujących na terenie ogrodów działkowych oraz o pytanie prawne, jakie niedawno Rzecznik skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rzecznik starał się wyjaśnić, że jego celem jest przede wszystkim usuniecie wątpliwości co do przepisów, które mogą w praktyce być różnie interpretowane. Stan niepewności prawnej jest zawsze niekorzystny dla obywateli, ponieważ skutki niejasnych regulacji mogą w sposób zupełnie nieoczekiwany oddziaływać negatywnie na prawa różnych grup, także osób użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.

Ponadto jednym z priorytetów działań Rzecznika jest ochrona praw osób bezdomnych, dlatego nie może on pozostawać biernym w sytuacji, gdyby nagła zmiana podejścia do osób zamieszkujących na terenie działek miała spowodować w efekcie zwiększenie liczby osób pozbawionych jakiegokolwiek schronienia. Jest przy tym oczywiste dla Rzecznika, że ogródki działkowe nie są przeznaczone do tego, aby na nich mieszkać.

W trakcie spotkania przyznano, że istnieje potrzeba wzajemnego kontaktu pomiędzy PZD a RPO tak, aby Rzecznik przed podjęciem działań generalnych miał wszechstronną wiedzę o skutkach i przyczynach działań podejmowanych przez PZD, które następnie bywają przedmiotem skarg do Rzecznika. Rzecznik zachęcił PZD do dzielenia się z nim uwagami, do zgłaszania przypadków bezczynności organów administracji publicznej (np. w stosunku do przypadków samowoli budowlanej) i przykładów złych rozwiązań prawnych, których skutki godzą w interesy i prawa działkowców. Jeśli tylko będzie możliwe wsparcie tej grupy obywateli w ramach kompetencji Rzecznika, Rzecznik na pewno to uczyni.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk