Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok ważny dla osób zamieszkujących na terenie ogrodów działkowych

Data:
Tagi: mieszkanie

W prawomocnym wyroku Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził jednoznacznie, że osoba, która wbrew obowiązującym regulacjom prawnym zamieszkuje na stałe w domu zbudowanym na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, nie może być traktowana jako lokator w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Latem zakończył się proces sądowy w głośnej sprawie, w której Polski Związek Działkowców wystąpił z powództwem o eksmisję osoby zamieszkującej na stałe w domku na terenie jednego z poznańskich ogrodów działkowych.

Władze działkowe mają więc prawo żądania, aby sąd orzekł o obowiązku opuszczenia działki przez taka osobę. Ponieważ nie jest ona lokatorem, sąd nie może przyznać w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego, nawet wówczas, gdy sytuacja materialna i osobista takiej osoby jest bardzo zła.

W omawianym wyroku sąd zastosował jednak inną regulację prawną, która umożliwia w szczególnie uzasadnionych wypadkach wstrzymanie wykonania wyroku na czas określony przez sąd.

W omawianej sprawie Sąd uznał, że pozwany nie jest w stanie, z uwagi na swoją trudną sytuację materialną i bardzo zły stan zdrowia, zabezpieczyć dla siebie innego mieszkania we własnym zakresie i z tego powodu wtrzymał wykonanie wyroku eksmisyjnego na okres 3 lat. Sąd uznał, że jest to wystarczający czas, aby pozwany złożył wniosek o przyznanie mu mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy i taki lokal uzyskał.

Ponieważ obecnie zamieszkiwanie na stałe na terenie ogrodów działkowych nie tylko jest sprzeczne z obowiązującym prawem, ale przestało być akceptowane przez władze stowarzyszeń ogrodowych, które zapowiadają aktywne działania na rzecz przywrócenia stanu zgodnego z prawem, wyrok ten może okazać się ważny dla wielu osób. Najistotniejsze jest to, że osoby zamieszkujące na terenie ogrodów działkowych i będące w bardzo trudnej sytuacji materialnej i osobistej mogą liczyć na wstrzymanie wykonania wyroku eksmisyjnego na czas potrzebny do uzyskania pomocy mieszkaniowej ze strony gminy.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk