Spotkanie RPO z uczniami szkół średnich w Hajnówce

Data:
Tagi: kalendarium

Spotkanie odbyło się w ramach spotkań regionalnych RPO. W dniach 27 lutego-2 marca rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odwiedza: Radzyń Podlaski, Niemce, Lubartów, Biała Podlaska, Hajnówka, Bielsk Podlaski i Siemiatycze.

Szkoła w Hajnówce to tzw. szkoła mniejszościowa. Chodzi do niej 314 uczniów z mniejszości białoruskiej. W każdej klasie odbywają się 3 godziny nauki języka białoruskiego oraz w klasie 2 liceum godzina lekcji "Historia i kultura mniejszości białoruskiej". W skład Zespołu Szkół wchodzi 13 oddziałów (9 liceum, 4 gimnazjum).

Rzecznik praw obywatelski mówił uczniom o konstytucyjnych gwarancjach praw mniejszości narodowych. O tym, że członkostwo we wspólnocie politycznej Narodu Polskiego, czyli bycie obywatelem Rzeczypospolitej, gwarantuje nam prawa niezależnie od narodowości. - Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej są równi - podkreślił Adam Bodnar. - Tak stanowi Konstytucja. Wskazuje ona na to, co nas łączy niezależnie od tego, kim jesteśmy i w co wierzymy, a nie na to, co mogłoby nas dzielić. Nakazuje nam szanować różnorodność i wspierać mniejszości, bo one współtworzą dobro Rzeczypospolitej.

W preambule Konstytucja stanowi: My, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa.

Pytania od młodzieży (zadawane na karteczkach):

  • O komentarz do „rejestru pedofili” (patrz: ostatnie wystąpienie RPO w tej sprawie)
  • O ciężkie plecaki (RPO zapytał starostę, czy nie da się wesprzeć szkoły szafkami dla uczniów, na co zebrani zareagowali oklaskami)
  • O ocenę marszu ONR w Hajnówce ku czci „Burego” na oczach potomków jego ofiar (RPO zapowiedział wystąpienie w tej spawie, wcześniej interweniował po marszu 11 listopada w Warszawie
  • O przyczyny zakazu małżeństw osób tej samej płci
  • O karanie za używanie telefonu na lekcji
  • O to, czy katecheci powinni być wychowawcami klas
  • O sytuację w ośrodkach dla cudzoziemców
  • O prawo do odmawiania szczepienia dzieci
  • O nową ustawę o IPN (RPO: nie chodzi w niej o karanie za używanie pojęcia "polskie obozy koncentracyjne" - z tym można walczyć inaczej i Rzecznik to skutecznie robi. Wiemy dobrze, że historia nie jest czarno-biała, tu, w Hajnówce, ludzie wiedzą to najlepiej, a dumny i poważny Naród nie boi się rozliczeń z przeszłością - ta ustawa to utrudnia)
  • I na koniec: Jak wygląda Pana dzień?  :)
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-02-23 16:34:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk