Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z Fundacją „Wiedzieć Więcej”

Data:

Fundacja powstała w sierpniu 2011 roku. Zajmuje się: ochroną środowiska i przyrody oraz budowaniem świadomości obywatelskiej poprzez:

 • pozyskiwanie i udostępnianie informacji publicznej (z uwagi na ilość sądowych postępowań administracyjnych jest to przecieranie ścieżek i wyznaczaniem standardów):
  • II SAB/Op 59/16 – kasacja Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wyroku WSA w Opolu (sprawa dotyczy nieudostępniania w BIP urzędu min koncepcji inwestycji prowadzący na terenie miasta)
  • II SAB/Op 90/16 – skarga na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – nieudostępnienie dokumentacji (PMKK stwierdził, że nie posiada wnioskowanej informacji)
  • II SA/Op 391/16 – sprawa udostępnienia oświadczenia majątkowego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (postępowanie przez NSA przejęła Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 • pozyskiwanie i udostępnianie informacji publicznej dla osób, które same boją się to zrobić, lub edukowanie ich jak mogą to zrobić,
 • pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych ich funkcjonowania lub przekształcania grup nieformalnych w zarejestrowane,
 • prowadzenie monitoringów:
 • budżetu obywatelskiego,
 • finansowania mediów,
 • składanie wniosków, skarg, petycji, zapytań do różnych instytucji.
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk