Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie zespołu ds. Osób Głuchych

Data:

W dniu 27 czerwca br. w Biurze RPO odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Osób Głuchych, który działa przy Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Członkowie Zespołu pracują nad przygotowaniem raportu przedstawiającego sytuację głuchych w Polsce. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat rekomendacji Zespołu odnośnie do niezbędnych zmian w edukacji dzieci głuchych. Zastanawiano się również, w jaki sposób najlepiej zainteresować osoby głuche działaniami Zespołu, a także uczestnictwem w organizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich konferencjach.

 

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz