Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sposób ustalania płac pracowników sądów może być niezgodny z Konstytucją. RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości

Data:
  • Brak rozwiązania słusznych żądań płacowych pracowników sądów destabilizuje pracę sądów. Zagrożona jest prawidłowa realizacja konstytucyjnego prawa do sądu
  • Dzieje się tak m.in. dlatego, że o wysokości wynagrodzeń decyduje Minister Sprawiedliwości - w samej ustawie brakuje ogólnych zasad wynagradzania tych grup zawodowych
  • Rzecznik dostaje w tej sprawie uchwały zebrań sędziów, dlatego zwraca się do Ministra Sprawiedliwości

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa ma także swój wymiar konstytucyjny, dotyczący prawidłowości regulacji określających zasady wynagradzania pracowników sądów i prokuratury.

Zasady wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury zależą bowiem od Ministra Sprawiedliwości.  Niestety, na poziomie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury nie zostały uregulowane ogólne zasady wynagradzania urzędników i pracowników sądów oraz  powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. W rezultacie – i to jest źródło obecnych problemów – ministerialne rozporządzenie nie służy wykonaniu ustawy, lecz zastępuje regulacje, których brak w ustawie. To zaś niezgodne jest z Konstytucją (z jej art. 92 ust. 1).

Rzecznik prosi ministra Zbigniewa Ziobrę o podjęcie działań w celu dostosowania przepisów regulujących wynagradzanie pracowników sądów i prokuratury do standardu Konstytucji.

III.7040.13.2019 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski