Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Senior w kryzysie bezdomności latami czekał na lokal socjalny. Dostał go po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
  • 72-latek pozostający w kryzysie bezdomności ponad 20 lat czekał na przyznanie mu przez gminę lokalu socjalnego
  • Obiecane mu mieszkanie samowolnie zajęła jednak inna osoba, co jeszcze bardziej wydłużyło jego oczekiwanie
  • W  końcu po interwencji RPO gmina przyznała mu lokal

Do Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu zgłosił się 72-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania.

Z jego informacji wynikało, że od 20 lat ubiega się od gminy o lokal z najmem socjalnym. Przekazał, że po 18 latach oczekiwania otrzymał propozycję najmu.  Po 3 latach oczekiwania na remont przyobiecanego lokalu gmina poinformowała go jednak, że lokal został samowolnie zajęty przez inną osobę.  Na tej podstawie gmina "anuluje pismo (…) zapewniające zawarcie z Panem umowy najmu”.

Niemal po 3 latach dalszego oczekiwania wnioskodawcy kolejny raz zaproponowano obejrzenie mieszkania, a także...  oczekiwanie na jego remont przez gminę.

Po informacji od skarżącego RPO zwrócił się do gminy o wyjaśnienia. Ocenił, że biorąc pod uwagę takie sprawy z ostatnich kilkunastu lat, czas oczekiwania mężczyzny na przyznanie lokalu socjalnego wydaje się zdecydowanie zbyt długi.  Jest on osobą starszą; przez wiele lat oczekiwania na lokal pozostawał w kryzysie bezdomności.

W odpowiedzi z początku lipca 2021 r. gmina poinformowała RPO, że przedstawiła zainteresowanemu gotowy do zasiedlenia inny lokal, już wyremontowany. Mężczyzna zgodził się na jego przyjęcie. W najbliższym czasie zostanie z nim zawarta umowa najmu. 

Wobec pozytywnego zakończenia sprawy Rzecznik zamknął swoje postępowanie.

BPW.7217.7.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski