Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium „Ochrona autonomii pacjenta a pełnomocnictwo medyczne i oświadczenia pro futuro” w Poznaniu (7.06)

Data:
Tagi: wydarzenie

W społeczeństwach demokratycznych jednym z przejawów poszanowania autonomii pacjenta i jego prawa do samodecydowania  w obszarze kontaktów ze służbą zdrowia jest instytucja zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Dostrzegając jednak trudności praktyczne pojawiające się w sytuacjach, gdy pacjent przed utratą świadomości wyraził wolę co do sposobu dalszego leczenia, a także niedostatek istniejących regulacji w zakresie możliwości upoważnienia przez pacjenta innej osoby do wyrażania zgody na zabieg medyczny, coraz częściej postuluje się wprowadzenie regulacji prawnych wychodzących naprzeciw tym problemom.

Przedmiotem dyskusji, która zostanie podjęta podczas organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Medycznego Lege Artis seminarium naukowego, będzie problematyka ochrony autonomii pacjenta w kontekście propozycji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto prelegenci wskażą na praktyczne problemy związane z uwzględnianiem uprzednio wyrażonej woli pacjenta (oświadczenia pro futuro).

WSTĘP WOLNY

Inspiracją dla tematów, które zostaną podjęte w ramach spotkań bioetycznych stała się publikacja naukowa przygotowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”.

Program

10.30-10.45 otwarcie konferencji - dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Joanna Haberko, Prodziekan ds. kształcenia i współpracy z otoczeniem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.45-11.05 problematyka oświadczeń pro futuro w perspektywie prawnoporównawczej, dr hab. Monika Urbaniak (tbc), Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11.05-11.25 pełnomocnictwo medyczne, prof. Joanna Haberko

11.25-12.15 Panel dyskusyjny (moderacja: r. pr. Mirosław Wróblewski, Anna Białek)

  • prof. dr hab. Joanna Haberko;
  • dr hab. Monika Urbaniak (tbc);
  • Mariusz Kończak, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Wojewódzka Stacja Pogotowia Medycznego w Poznaniu;
  • Aleksander Pawlak, Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Medycznego w Poznaniu;
  • r.pr. Szymon Rajski, Pełnomocnik Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ds. Praw Pacjenta, Szpital Wojewódzki w Poznaniu;
  • prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak, Wielkopolska Izba Lekarska;
  • prof. dr hab. Jerzy Sowiński, Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego, Wielkopolska Izba Lekarska.

12.15-12.30 Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk