Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium z prawa podatkowego o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Data:
Tagi: wydarzenie

15 stycznia 2016 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich  odbyło się seminarium eksperckie „Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska akademickiego, sędziowskiego oraz praktycy: prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska, sędzia NSA Jan Rudowski, dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Włodzimierz Gurba, Robert Krasnodębski, Agnieszka Tałasiewcz, Adam Ploszka i Marek Isański.

Celem seminarium było zdiagnozowanie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem w praktyce zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Regulacja została zawarta w przepisie art. 2a znowelizowanej Ordynacji podatkowej, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wprowadzona zasada ma stanowić skuteczny element systemu ochrony praw podatników.

W dyskusji eksperci zwrócili uwagę na najważniejsze problemy mogące pojawić się w związku ze stosowaniem tej zasady w praktyce. Sposób rozumienia przepisu zostanie ostatecznie ukształtowany przez orzecznictwo sądowe, a do tego czasu pomocna będzie wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna. Rzecznik Praw Obywatelskich i uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili wydanie tej interpretacji. Interpretacja ogólna ma pomóc podatnikom, a przede wszystkim urzędnikom organów podatkowych w jednolitym stosowaniu prawa.

Rzecznik Praw Obywatelskich planuje także wydać poradnik dla podatników na temat zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk