Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i nowe przepisy o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika - interpretacja ogólna Ministra Finansów po wystąpieniu Rzecznika

Data:

Minister Finansów, podzielając stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

8 października 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów w sprawie wprowadzonej do Ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

W wystąpieniu Rzecznik wyraził swoje obawy, co do możliwości faktycznego wykorzystania przez podatników w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych nowej regulacji. Przedstawił również wątpliwości dotyczące niejednoznacznego charakteru wprowadzonego przepisu. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania administracji podatkowej w zakresie praktycznego i jednolitego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej. Podzielając obawy Rzecznika, Minister Finansów uznał za konieczne wydanie interpretacji ogólnej w celu wyeliminowania rozbieżności w stosowaniu zasady przez organy podatkowe.

Katarzyna Łakoma – Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO:

Wydana interpretacja ogólna ma pomóc zarówno podatnikom, jak i urzędnikom organów podatkowych w jednolitym stosowaniu prawa. Przypomnę tylko, iż 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzające zasadę rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. W trakcie prac legislacyjnych, zasada ta budziła wiele wątpliwości i z tego powodu Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się tą sprawą. Dla Rzecznika najważniejsze jest bowiem, aby stanowione prawo było efektywnie stosowane i tworzyło skuteczny system ochrony podatnika, a nie tworzyło prawa iluzoryczne, z których obywatel nie będzie mógł skorzystać.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP