Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik pyta szefów służb mundurowych o zjawisko mobbingu, molestowania i dyskryminacji

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefów wszystkich służb mundurowych z prośbą o informację na temat działań podejmowanych przez nich w celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji (w tym molestowania i molestowania seksualnego) w relacjach służbowych.

RPO poprosił o udostępnienie kopii regulacji wewnętrznych (lub projektów takich regulacji), dotyczących zasad i trybu zgłaszania przez funkcjonariuszy i żołnierzy informacji o nieprawidłowościach w relacjach służbowych oraz o dyskryminacji.

Rzecznik jest również zainteresowany danymi na temat liczby prowadzonych postępowań związanych ze zjawiskiem mobbingu lub dyskryminacji (dyscyplinarnych, karnych, cywilnych i administracyjnych) oraz wyników tych postępowań.

Pismo zostało wysłane do szefów: sił zbrojnych, ABW, Agencji Wywiadu, BOR, CBA, Straży Pożarnej, Policji, Służby Celnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej.

Dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania

Naszym celem jest analiza i ocena, w jaki sposób służby mundurowe instytucjonalnie przeciwdziałają dyskryminacji. W szczególności chcemy sprawdzić, czy funkcjonariusze i funkcjonariuszki są chronieni przed dyskryminacją bezpośrednią, np. za względu na płeć, w tym przed molestowaniem seksualnym. To grupy zawodowe, w których mamy do czynienia z jednej strony z małą liczbą kobiet, z drugiej - z dużym stopniem zhierarchizowania. Dlatego konieczne są precyzyjne i konkretne procedury, które zapewniają niezbędną ochronę przed dyskryminacją.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk