Rzecznik Praw Obywatelskich do Premier Beaty Szydło o współpracy w sprawie ochrony praw Polaków pracujących za granicą i przeciwdziałania dyskryminacji

Data:
Tagi: praca

Brytyjski odpowiednik Rzecznika Praw Obywatelskich -  przewodniczący brytyjskiej Komisji Równości i Praw Człowieka David Isaac w reakcji na wystąpienie Adama Bodnara przedstawił plan działań brytyjskich zmierzających do ochrony cudzoziemców na Wyspach przed atakami motywowanymi nienawiścią.

Informacje te Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał 22 września Premier Beacie Szydło. Przesłał też wyrazy wsparcia dla działań polskich władz zmierzających do poprawy bezpieczeństwa Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii.

„Wyrażam gotowość do współpracy w tym zakresie i koordynacji działań. Jeśli uzna Pani Premier to za stosowne, gotów jestem spotkać się Panią bądź odpowiednimi osobami w rządzie i poszczególnych resortach, aby omówić możliwe kolejne kroki zmierzające do zacieśniania współpracy z brytyjskimi instytucjami. Cel, jak sądzę, mamy wspólny – jest nim ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa polskich obywateli” – napisał Adam Bodnar.

List od przewodniczącego Komisji Równości i Praw Człowieka Davida Isaaca jest odpowiedzią na list Adama Bodnara z 2 września.

- Obywatele polscy, którzy korzystając z wolności poruszania się i pracy w Unii Europejskiej, pracują w Wielkiej Brytanii, są przedmiotem stałej troski polskiego ombudsmana – napisał wtedy Adam Bodnar prosząc o interwencję w sprawie napaści na Polaków na Wyspach. Dwa dni później wizytę w Londynie złożyli polski szef MSWiA oraz minister sprawiedliwości.

Isaac w liście z 20 września dziękuje polskiemu RPO za zwrócenie uwagi na tragiczny wypadek śmierci polskiego obywatela i podkreśla, że tak on, jak cała Komisja są równie wstrząśnięci i przejęci. Co prawda Komisja nie zajmuje się konkretnymi przestępstwami (to zadanie dla policji) i nie może się przyjrzeć temu konkretnemu, o co prosił polski RPO. Niemniej sprawą przestępstw motywowanych nienawiścią zajęła się błyskawicznie.

Obecnie w Wielkiej Brytanii:

  1. Powstała już koalicja organizacji biznesowych, która zachęca przedsiębiorców do przeciwstawienia się nietolerancji wobec ich własnych pracowników.
  2. Dzięki społecznej kampanii informacja o tym, jak reagować i do kogo zgłaszać incydenty motywowane nienawiścią, dociera do szerokich grup obywateli.
  3. Szczególne znaczenie mają w tej kampanii media społecznościowe – Twitter i Facebook. Tymi kanałami przekazywane są informacje nie tylko po angielsku, ale i po polsku, rumuńsku i bułgarsku. Według szacunków dotarły one już do 90 tys. osób, a komunikat po polsku – do 12 tys. osób.
  4. Komisja Równości i Praw Człowieka jest w stałym kontakcie z ambasadami i konsulatami państw, których obywatele padają ofiarami aktów nienawiści (w tym z ambasadorem RP). Ważny jest bowiem ich punkt widzenia na to, jak najlepiej dotrzeć do społeczności imigranckich i wyjaśnić im, jak brytyjskie prawo broni ich przed takimi atakami.

Oprócz tego Komisja współpracuje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w identyfikowaniu przyczyn i sposobów przeciwdziałania przemocy wobec osób z powodu tego, kim są. Ta współpraca obejmuje też instytucje europejskie i międzynarodowe.

Na forum publicznym – bo w ostatnim wystąpieniu  do Komitetu ONZ ds. eliminacji dyskryminacji rasowej - brytyjska komisja wezwała swój rząd do:

  • dokładnego przeglądu skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości w przypadku przestępstw motywowanych nienawiścią w Anglii i Walii (z uwzględnieniem możliwości nakładania większych kar za takie przestępstwa)
  • przedstawienia jasnych dowodów, że strategia przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści rzeczywiście działa
  • wspierania wymiaru sprawiedliwości w badaniu, co skłania ludzi do przestępstw motywowanych nienawiścią, by wiedzę tę wykorzystać do przeciwdziałania przemocy.
     
Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-09-22 10:45:49
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk