Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policyjny zakaz wjazdu na chodnik podczas Parady Równości. Rzecznik pyta o przyczynę - KSP wyjaśnia 

Data:
  • Policja bez podania przyczyny zakazała organizatorom zgromadzenia publicznego w Warszawie wjechania pojazdu z podnośnikiem na chodnik
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi komendanta stołecznego policji o wyjaśnienia
  • AKTUALIZACJA: Policja podjęła taką decyzję, bo podnośnik z koszem znajdowałby się bezpośrednio nad uczestnikami Parady Równości, co stwarzałoby zagrożenie dla ich zdrowia i życia – odpowiedziała Komenda Stołeczna Policji 
  • Podnośnik był zaparkowany w bezpiecznym miejscu, gdzie można było z niego swobodnie korzystać, w tym bez przeszkód eksponować baner i wygłaszać hasła i poglądy za pomocą urządzeń nagłaśniających 

Do RPO zwrócili się organizatorzy zgromadzenia publicznego, które odbyło się w Warszawie u zbiegu ulic L. Waryńskiego i Nowowiejskiej 25 czerwca 2022 r. 

Wskazali, że funkcjonariusze policji - mimo wcześniejszego informowania władz o chęci skorzystania z podnośnika koszowego w celu umieszczenia na nim transparentów -  zabronili wjazdu tym pojazdem na teren pasa drogowego i chodnika, nie podając przyczyn tej decyzji. 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest rzetelne zbadanie sprawy w przypadku zarzutów dotyczących naruszenia zasady legalizmu lub konstytucyjnych praw i wolności w ramach działania służb i instytucji publicznych.

Dlatego zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dzierżaka o poinformowanie o przyczynach tej decyzji oraz ich podstawie prawnej, a także prawidłowości zachowania funkcjonariuszy wobec organizatorów zgromadzenia.

Odpowiedź zastępcy KSP  

25 czerwca 2022 r. na terenie Warszawy funkcjonariusze Policji zabezpieczali przebieg m.in. zgromadzenia publicznego pod nazwą „Parada Równości", w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W trakcie przemarszu uczestników zgromadzenia, w rejonie skrzyżowania ulic Nowowiejskiej i Waryńskiego w Warszawie miało odbyć się zgromadzenie organizowane przez Pana (…) z wykorzystaniem pojazdu wyposażonego w podnośnik koszowy, w którym uczestniczyć miało około 10-15 osób. Organizator przedmiotowego zgromadzenia publicznego posiadał przy sobie baner, który chciał rozwiesić, będąc w koszu podnośnika.

Z ustaleń dokonanych przez policjantów realizujących zabezpieczenie wynikało, że wysokość robocza podnośnika, jak i jego wysięg boczny wynoszą do około 10 metrów. Ustawienie pojazdu wyposażonego w podnośnik w miejscu przewidzianym przez organizatora zgromadzenia, w sposób bezpośredni utrudniałoby ruch uczestników przemarszu. Podnośnik z koszem znajdowałby się bezpośrednio nad uczestnikami zgromadzenia, co stwarzałoby zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Ponadto jednym z ważniejszych elementów związanych z eksploatacją pojazdów z podnośnikiem koszowym jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa osobom znajdującym się w zasięgu podnośnika. Obszar roboczy podnośnika na ziemi powinien być odpowiednio wyznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz pojazdów w ruchu, co wymaga oznakowania strefy niebezpiecznej.

Uwzględniając powyższe, z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przedmiotowych wydarzeń funkcjonariusz Policji odpowiedzialny za zabezpieczenie przebiegu zgromadzeń, podjął decyzję, aby podnośnik pozostał na miejscu zaparkowania. Zauważyć należy, że podnośnik koszowy w trakcie realizowanego przedsięwzięcia zaparkowany był w bezpiecznym miejscu, w odległości około 10 metrów od skrzyżowania ulic Waryńskiego i Nowowiejskiej. Pan (…)  mógł z niego swobodnie korzystać, w tym również bez przeszkód wyeksponować baner i wygłaszać za pomocą urządzeń nagłaśniających hasła i poglądy.

Zgromadzenie organizowane przez Pana (...) zostało zgłoszone w trybie uproszczonym, stosowanym wówczas, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

O godz. 15:00 Pan (…) rozpoczął swoje zgromadzenie w miejscu, które wskazał podczas rejestracji zgromadzenia i prowadził je bez żadnych zastrzeżeń, do oficjalnego zakończenia, tj. do godz. 16:30. W trakcie zgromadzenia nie zgłaszał żadnych uwag co do jego przebiegu.

Nadmieniam, że w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, w związku ze skargą złożoną przez Pana (…) w przedmiotowej sprawie, na podstawie przepisów Działu VIII kpa, za nr l.dz. KRP-WO-l-1444/22, S-30/22 przeprowadzono postępowanie skargowe. W oparciu o przytoczone powyżej ustalenia, skargę uznano za bezzasadną. Zawiadomienie o sposobie zakończenia sprawy przesłano skarżącemu w dniu 29 lipca 2022 r.

W przedmiotowej sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście w Warszawie prowadzi postępowanie przygotowawcze w kierunku zaistnienia czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 kk (sygn. akt 4313-1 Ds.593.2022.DK). Postępowanie pozostaje w toku.

VII.613.1.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź KSP
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski