Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws prawa do pracy 70-letnich profesorów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującą wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.

Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującą wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia – 16 maja 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk