Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik w obronie dziennikarzy "Dziennika Wschodniego”

Data:
  • Spółka wydająca w Lublinie „Dziennik Wschodni” została postawiona  w stan likwidacji
  • Jej likwidator rozwiązał stosunki pracy z dziennikarzami i szefostwem gazety
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Państwowego Inspektora Pracy o zbadanie sprawy

Do Biura RPO wpłynęły skargi dotyczące likwidacji spółki Corner Media. Według mediów likwidator spółki rozwiązał stosunki pracy z dziennikarzami, redaktorem naczelnym oraz zastępczynią redaktora naczelnego „Dziennika Wschodniego”. Decyzje te są szeroko krytykowane społecznie, a w obronie dziennikarzy odbywają się protesty.

Rzecznik z niepokojem obserwuje doniesienia dotyczące procedury likwidacji „Dziennika Wschodniego”.  Ze względu na  interes społeczny i konieczność ochrony wolności słowa a także  praw pracowniczych dziennikarzy, niezbędne jest zbadanie, czy podjęte działania są zgodne z prawem.

Dlatego Rzecznik wystąpił do Małgorzaty Wojdy, okręgowego inspektora pracy w Lublinie o zbadanie sprawy w tym zakresie zgodnie z kompetencjami PIP.

VII.716.12.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-03-11 13:10:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-18 13:47:59
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk