Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dzień Bezpiecznego Internetu

Data:
 • 11 lutego 2020 r. przypada Dzień Bezpiecznego Internetu, ktory jest obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.
 • Chodzi głównie o propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do sieci
 • RPO apeluje, żeby nie być obojętnym na zagrożenia: cybernękanie i język nienawiści, kradzież tożsamości i wyłudzenia danych, groźby i przemoc ze względu na płeć, fake newsy i dezinformację, patotreści 
 • Powinniśmy także aktywnie chronić dzieci przed dostępem do treści pornograficznych

Podobnie jak w ubiegłym roku  Rzecznik Praw Obywatelskich objął swym  patronatem wydarzenie organizowane przez NASK (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową) i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacje te działają zrzeszone w Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Działania prowadzone przez Centrum (szkolenia i konferencje, akcje edukacyjne, kampanie społeczne) od lat przyczyniają się do podnoszenia poziomu świadomości i wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie sieć wobec najmłodszych internautów. Inne podejmowane działania to:

 • Saferinternet.pl (zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji),
 • Dyżurnet.pl (obsługa zgłoszeń dotyczących występowania w internecie treści szkodliwych i zabronionych prawem),
 • pomoc telefoniczna i online (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100).

RPO apeluje: nie bądź obojętny, reaguj!

Internet jest miejscem publicznym, jest przestrzenią, która może stanowić platformę wymiany poglądów, ułatwiać komunikację, ale też stanowić zagrożenie. Na szkodliwe treści krążące w internecie narażone są w szczególności dzieci i młodzież.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu RPO zwraca uwagę na wyzwania, z którymi musimy mierzyć się w wirtualnej rzeczywistości:

 • cybernękanie i język nienawiści,
 • kradzież tożsamości i wyłudzenia danych,
 • groźby i przemoc ze względu na płeć,
 • fake newsy i dezinformacja,
 • patotreści,
 • ochrona dzieci przed dostępem do treści pornograficznych.

Rzecznik podkreśla, że wyzwaniem jest nie tylko mądre korzystanie z technologii, ale też aktywność obywatelska i podejmowanie działań w sytuacjach zagrożenia.

Geneza obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Jego głównym celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Chodzi o podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji: 2020-02-11 11:04:04
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski