„Mowa nienawiści, fake news, propaganda – wspólni wrogowie demokracji”

Data:
Tagi: kalendarium

W Szczecinie odbyła się konferencja „Mowa nienawiści, fake news, propaganda – wspólni wrogowie demokracji”. Spotkanie otworzyli: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, oraz Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

Fake newsy wpływają na wynik wyborów, zmieniają postrzeganie rzeczywistości, manipulują społeczeństwem i je antagonizują. To kłamstwa a nie „newsy”, które zalewają internet oraz media społecznościowe i docierają już także do tradycyjnych środków przekazu. Umiejętność rozpoznawania dezinformacji i kłamstw to wręcz konieczność, przed jaką staje współczesny człowiek. 

- To, co obserwujemy na świecie, to konsekwencje rozwoju nowych technologii - powiedział podczas konferencji Adam Bodnar. - Rozwój internetu, mediów społecznościowych, to że każdy jest użytkownikiem i twórcą, i komentatorem - zmienia w ogóle sytuację. Żyjemy w tak zwanych bańkach informacyjnych, co jest spowodowane tym, z jakich mediów społecznościowych korzystamy i jakie informacje do nas docierają - to też wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. Jeśli chodzi o te procesy globalne dotyczące internetu, mediów, fake newsów, wykorzystywania atmosfery nienawiści i propagandy, to moim zdaniem jesteśmy w fazie wielkiej nauki - jak na te problemy mają odpowiedzieć instytucje, Komisja Europejska, amerykański kongres.

Według RPO sytuacja w Polsce może "budzić niepokój". A składa się na nią kilka elementów.

- Pierwszy z nich to kryzys dziennikarstwa - stwierdził dr Adam Bodnar. - Dziennikarze w niektórych mediach przestają być obiektywni i zaczynają służyć interesom tej czy innej partii politycznej. Druga kwestia: misja telewizji publicznej. Powinna służyć ona przekazaniu informacji obiektywnych, sprawdzonych, zapewniać pluralistyczny pogląd na rzeczywistość, a tak się niestety w Polsce w ostatnim czasie nie dzieje. Uważam, że to zagrożenie nie tylko z punktu widzenia interesów krajowych, ale także z punktu widzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

--------------------------
Program konferencji:
9.30 – 10.00
Otwarcie konferencji:
  • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  • dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
10.00 – 11.30
Pierwsza sesja: Populistyczna propaganda – rozpad demokracji
  • Anni Hellman, Zastępca Kierownika Działu ds. Konwergencji Mediów i Mediów Społecznych, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska: Wyniki konsultacji społecznych i badania Eurobarometru
  • Indrė Vareikytė, Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sposobu wykorzystywania mediów do wpływania na procesy społeczne i polityczne w Unii Europejskiej i krajach sąsiadujących z Unią Europejską
  • Kamil Durczok, Dziennikarz, redaktor naczelny i były prezenter wiadomości TVN Fakty TVN
Wymiana poglądów
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00– 13.30
Druga sesja: Społeczne i polityczne konsekwencje rozpowszechniania fake newsów
  • Danica Ilic, Sieć Dziennikarstwa Etycznego
  • Konrad Niklewicz, Dyrektor Zarządzający Instytutu Obywatelskiego, Zwalczenie fake newsów: Podejście do regulacji mediów społecznościowych.
  • Jon Worth, TechPolitics
  • Ruurd Oosterwoud, twórca gry "Bad News" i założyciel platformy "DROG" do zwalczania fałszywych wiadomości i dezinformacji
 
 
Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2018-05-28 09:26:00
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Dagmara Derda

Zobacz także