Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydany przez BRPO podręcznik ws. postępowań o uzgodnienie płci trafił do sędziów

Data:
  • Do prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych trafił przewodnik przygotowany w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący postępowań w sprawach o uzgodnienie płci 
  • Zastępca RPO Valeri Vachev zachęca sędziów rozstrzygających takie sprawy do zapoznania się z tą publikacją

Najnowsza publikacja „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik” stanowi kompendium wiedzy, zbiór orzecznictwa oraz praktycznych wskazówek, opierających się na obowiązujących przepisach prawa, dotyczących procedury związanej z uzgodnieniem płci.

ZRPO prosi prezesów sądów o przedstawienie publikacji sędziom. Zachęca również do pobrania publikacji dostępnej w wersji cyfrowej na stronie RPO oraz umieszczenia jej na stronie internetowej sądu. 

W ramach swoich zadań Rzecznik wspiera osoby transpłciowe przechodzące przez procedurę prawnego uzgodnienia płci metrykalnej. Rzecznik podejmuje działania, aby postępowania takie możliwie najpełniej realizowały standard międzynarodowy i w jak najmniejszym stopniu ingerowały w prawa jednostki. 

W kierowanych do Rzecznika wnioskach osoby przechodzące procedurę sądowego uzgodnienia płci zgłaszają przede wszystkim problemy z przewlekłością postępowań oraz postępowaniem dowodowym, w tym sposobem przeprowadzania opinii sądowych przez biegłych. 

Liczba spraw o ustalenie płci stale rośnie: w latach 2020-2022 w sądach okręgowych na terenie całej Polski prowadzone były 1162 sprawy o ustalenie płci, w latach 2014-2019 było to około 650 spraw. 

Dzięki podręcznikowi sędziowie zajmujący się tematyką ustalenia płci mogą poszerzyć swoją wiedzę i świadomość na ten temat. 

XI.413.1.2024

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: W pierwszym akapicie zamiast "do prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie" jest "do prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych"
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Anna Kabulska