Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co ze świadczeniem wpierającym - Rzecznik pyta MRiPS

Data:
  • Wciąż nie wiadomo, jakie będą zasady udzielania od 1 stycznia 2024 r. świadczenia wpierającego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk występuje w tej sprawie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Rzecznik wykonuje m.in. zadania organu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W związku z tym przedmiotem jego szczególnej uwagi jest sytuacja tych osób. 

Media poinformowały o przedłużających się pracach nad projektem rozporządzenia regulującego szczegóły ustalania wsparcia osób z niepełnosprawnością, przewidzianego w ustawie z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym. Materia regulowana rozporządzeniem w istotny sposób wpłynie na możliwość jego uzyskania.

RPO prosi o poinformowanie o aktualnym etapie prac nad realizacją upoważnienia ustawowego określnego w art. 6b ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także kierunku projektowanych rozwiązań.

Ponadto pyta, czy w harmonogramie prac legislacyjnych uwzględniono aktywny udział osób z różnymi niepełnosprawnościami i działających na ich rzecz osób lub organizacji społecznych oraz czy zapewniono odpowiedni czas na konsultacje społeczne. 

Na konieczność włączania osób zainteresowanych w prace nad regulacjami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami wprost wskazuje art. 4 pkt 3 Konwencji. Wysłuchanie postulatów tych osób i środowiska działającego na ich rzecz pozwala na wypracowanie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami potencjalnych odbiorców.

III.7064.1073.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski