Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z Zarządem Związku Banków Polskich

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się 6 lipca 2023 r. z przedstawicielami Związku Banków Polskich - prezesem Tadeuszem Białkiem i wiceprezesami Agnieszką Wachnicką i Bartoszem Kublikiem i Włodzimierzem Kicińskim, którzy zaprezentowali kluczowe obszary strategii Związku.

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego - dyrektor Piotr Mierzejewski, naczelnik Wydziału Prawa Gospodarczego i Podatkowego Anna Bogucka i Jolanta Florek.

Uczestnicy spotkania omówili bieżące zagadnienia istotne z perspektywy ochrony interesów klientów banków oraz funkcjonowania sektora bankowego. Rozmowa była również okazją do przedyskutowania możliwych obszarów współpracy.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, która reprezentuje interesy sektora bankowego w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Związek o problemach związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego m.in. poprzez zgłaszanie związkowi zagadnień podnoszonych przez klientów banków oraz niezgodnych z prawem praktyk tych instytucji.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski