Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z posłem Januszem Kowalskim

Data:

13 kwietnia 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał z posłem Januszem Kowalskim. Podczas rozmowy omówiono zagadnienie finansowania i realizacji prawa mniejszości do nauczania własnego języka i do nauki w tym języku. 

Rzecznik przedstawił swoją ocenę wprowadzonych przez MEiN zmian prawnych dotyczących warunków realizacji takiej edukacji w odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Polsce, które wprowadzono w związku z ograniczeniem środków finansowych na ten cel, na mocy ustawy budżetowej na rok 2022. Zastrzeżenia i postulaty RPO w tym zakresie zostały uprzednio wyrażone w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z 1 marca 2022 r. i pozostają aktualne. 

W tym kontekście pan poseł Kowalski przekazał informacje o sytuacji Polaków mieszkających w Niemczech i możliwości kształcenia w języku ojczystym. Ustalono, że podjęte zostaną dalsze działania na rzecz uzyskania odpowiednich rozwiązań korzystnych dla polskich obywateli.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2022-04-13 14:03:37
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-04-13 20:02:12
Operator: Krzysztof Michałowski