Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z przewodniczącym PFON Krzysztofem Kurowskim o prawach osób z niepełnosprawnościami

Data:

22 marca 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przyjął w Biurze RPO przewodniczącego Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami Krzysztofa Kurowskiego, laureata Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa.

W spotkaniu uczestniczyła też pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska.

Głównym tematem rozmów był stan prac legislacyjnych nad przepisami wdrażającymi postanowienia Konwencji – ustawą o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami jest zaangażowane w prace nad tym projektem.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również na bieżące tematy związane z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami oraz omówili działania podejmowane przez Rzecznika oraz PFON w tym obszarze.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski