Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek o priorytetach RPO na spotkaniu Klubu Ambasadorów Mówiących Po Polsku

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek był gościem honorowym spotkania Klubu Ambasadorów Mówiących Po Polsku, które odbyło się 9 marca 2023 r. w ambasadzie brytyjskiej.

Tematami spotkania były priorytety Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura RPO na 2023 rok oraz potencjalne możliwości współpracy w obszarze ochrony praw człowieka w Polsce.

Marcin Wiącek zaprezentował ambasadorom bieżącą działalność urzędu i poinformował o wystąpieniach podejmowanych m.in. w obszarze zapewnienia pomocy i ochrony praw uchodźców przekraczających wschodnią granicę Polski. Rozmawiano również o problemach związanych z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości oraz stosowaniem przez polskie służby kontroli operacyjnej.

W skład Klubu Ambasadorów Mówiących Po Polsku wchodzi 27 szefów placówek dyplomatycznych państw z całego świata. W spotkaniu z Rzecznikiem uczestniczyli ambasadorowie reprezentujący m.in. Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Łotwę, Rumunię, Słowację, Węgry i Włochy. Gospodarzem spotkania była Ambasador Brytyjska w Polsce Anna Clunes.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski